Bad Credit History

کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی مکلفند وسائل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود ، نزد یکی از شـرکتهای بیـمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.

 

شخص ثالث:

کلیه زیاندیدگان ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی (اعم از زیان جانی و مالی) خواه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی(شرکتها) باشند شخص ثالث نامیده می شوند.

 

خسارت مالی:

عبارت است از خسارتهای وارده به کلیه اموال اشخاص ثالث.

خسارت جانی:

منحصراً مربوط به آسیب جانی و صدمات وارده به جسم انسان.

خسارت جانی شامل: دیه جرح + دیه فوت + دیه نقص عضو + هزینه درمان می باشد.

 

 خسارت سرنشین:

سرنشین فردی است که از لحظه سوار شدن تا پیاده شدن چنانچه بر اثر حوادث وسیله نقلیه آسیب ببیند طبق تعریف بیمه نامه،سرنشین تلقی می گردد.

 

عوامل موثر در حق بیمه:

1- تخفیفات بیمه ثالث:

به ازای هر سالی که از بیمه شخص ثالث استفاده نشده باشد هنگام تمدید بیمه نامه به بیمه گزار تخفیف عدم خسارت تعلق می گیرد.

تخفیفات هر سال:

سال اول:10%

سال دوم:15%

سال سوم:20%

سال چهارم:30%

سال پنجم :40%

سال ششم:50%

سال هفتم: 60%

سال هشتم و بیشتر:70%

 

2-جریمه دیرکرد:

داشتن بیمه شخص ثالث برای تمام دارندگان وسایل نقلیه اجباری است و خودروی فاقد بیمه‌نامه متوقف و مشمول جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث می‌شود، حتی درصورتی‌که شخص با خودروی خود که فاقد بیمه شخص ثالث است در سطح شهر تردد نکند باز هم برای دریافت بیمه‌نامه جدید ملزم به پرداخت جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث خواهد بود.جریمه دیر کرد به ازای تعداد روزهایی که خودرو فاقد بیمه نامه بوده است محاسبه می گردد.

*جریمه دیرکرد در وسیله نقلیه  با کاربری مختلف،متفاوت است،برای مثال جریمه دیر کرد خودروی سواری با خودروی بارکش متفاوت است.

چه موقعی جریمه دیرکرد بخشیده می شود؟؟

الف) در صورتی که بر اساس اسناد و مدارک معتبر مشخص شود وسیله نقلیه به علت سرقت و یا توقیف توسط مراجع قانونی(قضایی و انتظامی) مورد استفاده قرار نگرفته است و در مدت مذکور بیمه نامه منقضی شده باشد،دارنده وسیله نقلیه از پرداخت جریمه دیر کرد معاف می شود.

ب)در صورتی که وسیله نقلیه مزایده ای ستاد اجرایی فرمان امام،ستاد مبارزه با مواد مخدر نیروهای انتظامی و سازمان تملیکی(وزارت دارائی) باشد مشمول جریمه دیر کرد نمی باشد.

برای جلوگیری از فراموش کردن تاریخ انقضای بیمه خود وپرداخت جریمه دیرکرد می توانید تاریخ انقضای بیمه نامه خودرا ثبت کنید،ما موعد تمدید بیمه نامه شما را مطلع میکنیم.

(لینک ثبت نام)

3-تشدید مدل:

خودروهایی که از سال ساخت آنها بیشتر از 15سال گذشته باشند مشمول تشدید مدل می گردند و به ازای هر سال 2% به حق بیمه آنها اضافه می گردد.

 

4-پوشش های بیمه نامه:

الف)تعهد جانی: بیمه شخص ثالث وسیله نقلیه باید بتواند در هر زمان در بخش خسارت بدنی حداقل دیه یک فرد مسلمان در ماه های حرام را جبران کند.حداقل دیه فوت هر سال از سوی مرجع قانونی تعیین می شود و تغییر می کند؛ شرکت بیمه مکلف است با دریافت حق بیمه اعلام شده، با دارنده وسیله نقلیه قرارداد بیمه با این میزان تعهدات منعقد کند.

*در سال جاری تعهد جانی:280 میلیون تومان می باشد.

ب)تعهد مالی:حداقل تعهد مالی قابل جبرای در بیمه ثالث معادل 5/2 درصد تعهد جانی می باشد.

*در سال جاری حداقل تعهد مالی 7میلیون تومان می باشد و با پرداخت حق بیمه اضافی تا 30 میلیون تومان قابل افزایش است.

نکته: در صورتیکه تعهد مالی 7 میلیون خریداری شده باشد اما خسارت بیشتر از این مقدار باشد مابقی خسارت بر عهده بیمه گزار است.

ج)تعهد راننده: پوشش خسارت بدنی وارد شده به شخص راننده معادل حداقل دیه یک مرد مسلمان در ماه های عادی می باشد.

*در سال جاری تعهد راننده 210میلیون تومان می باشد.

 

5-مورد استفاده خودرو:

برای مثال حق بیمه خودروی سواری شخصی از حق بیمه خودروی سواری تاکسی کمتر می باشد.

 

 

نحوه انتقال تخفیف عدم خسارت:

1-در صورت فروختن خودرو و انتقال قطعی سند مالکیت،تا قبل از تاریخ انقضای بیمه نامه می توان تخفیف عدم خسارت خودروی فروخته شده را به خودروی دیگری که تحت مالکیت خود شخص یا اقوام درجه یک(پدر،مادر،همسر،فرزندان) اوست  منتقل نمود.

2-در صورتیکه خودرو شخص اسقاط شده باشد با ارائه مدارک (نامه از اداره اسقاط با  مهر راهور+بیمه ثالث) امکان انتقال تخفیف به خودروی جدید شخص و یا خودروی فرزندان و همسر وی وجود دارد.

 

* تعریف فرانشیز یا ریکاوری در بیمه شخص ثالث (جالب است بدانید)

تخلفات حادثه ساز

در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که بر اساس گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی علت تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد،بیمه گر خسارت را به زیان دیده پرداخت می کند و سپس:

 

1-در اولین خسارت ناشی از رانندگی حادثه ساز در طول مدت بیمه نامه : 5/2 درصد از خسارت مالی و جانی از بیمه گزار بازیافت می شود.

2-در دومین خسارت ناشی از رانندگی حادثه ساز در طول مدت بیمه نامه : 5 درصد از خسارت مالی و جانی از بیمه گزار بازیافت می شود.

3-در سومین خسارت ناشی از رانندگی حادثه ساز در طول مدت بیمه نامه : 10 درصد از خسارت مالی و جانی از بیمه گزار بازیافت می شود.

 

 

مواردی که بیمه گر خسارت پرداختی به زیان دیده را از بیمه گزار بازیافت میکند:

1-در صورتی که اثبات شود حادثه عمدی بوده است.

2-در صورتیکه نیروی انتظامی یا پزشک قانونی تایید کند که راننده در حالت مستی و تحت تاثیر مواد روان گردان یا مشروبات الکلی بوده است.

3-در صورتی که راننده فاقد گواهینامه باشد و یا گواهینامه وی متناسب با وسیله نقلیه مورد نظر نباشد.

4-در صورتیکه راننده خودروی مورد نظر را سرقت کرده و یا از سرقتی بودن آن آگاه باشد.

 

 

در صورتیکه خودرو فاقد بیمه نامه باشد و با اجازه مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد:

در صورتیکه مالک حقوقی باشد 20% خسارت بدنی

در صورتیکه مالک حقیقی باشد 10% خسارت بدنی

 

خسارت:

مدارک مورد نیاز جهت خسارت مالی:

 

مراجعه‌کننده به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های ثالث اعلام خسارت می‌نماید؛ برای این منظور، “فرم اعلام خسارت” را تکمیل می‌نماید. مراجعه کننده هریک از مقصر یا زیاندیده می‌تواند باشد.

پس از تکمیل فرم، مراجعه‌کننده موظف است مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده را تکمیل کند. مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده عبارتند از:

1-کروکی افسر

2-اصل و تصویر بیمه‌نامه معتبر مقصر و زیان‌دیده

2-اصل و تصویر گواهینامه رانندگی معتبر مقصر و زیان‌دیده

3-اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه مقصر و زیان‌دیده

4+اصلا و تصویر کارت خودرو مقصر و زیاندیده

6-مراجعه وسایل نقلیه مقصر و زیان‌دیده

7-اصل فاکتور رسمی لوازم ؛ داغی قطعات تعویضی با نظر کارشناس ارزیاب و رویت سلامت وسیله نقلیه زیان‌دیده حسب مورد.

 

مدارک مورد نیاز جهت خسارت جانی(دیه):

1-کروکی افسر کاردان در صحنه حادثه

2-برگ‌های بازجویی طرفین حادثه

3-اوراق پزشکی قانونی(مصدوم)

4-برگ معاینه جسد و یا جواز دفن در صورت فوت

5-اصل و فتوکپی پشت و رو بیمه نامه مقصر حادثه

6-اصل و فتوکپی پشت و رو گواهینامه مقصر حادثه

7-اصل و فتوکپی پشت و رو سند مالکیت یا کارت خودرو مقصر حادثه

8-اصل و فتوکپی پشت و رو کارت ملی مقصر حادثه

9-فتوکپی پشت و رو کارت ملی زیاندیده یا زیاندیدگان

10-سایر گزارش‌های تکمیلی از قبیل: گزارش نیروی انتظامی، گزارش کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری

 

 

در تصادفات رانندگي چه زماني كروكي لازم است؟

1-چنانچه یکی از طرفین حادثه درخواست ارائه کروکی داشته باشد و یا مسافر باشد

2-چنانچه میزان خسارت وارده بیش از میزان تعهد بیمه نامه مقصر باشد؛ کروکی غیر سازشی ترسیم گردد

3-چنانچه تصادف وسیله نقلیه با شیء ثابت (تیر چراغ برق – گاردریل و …) باشد؛ کروکی غیر سازشی ترسیم گردد

4-هرگاه یکی از طرفین تصادف حرکت با دنده عقب داشته باشد

5-تصادف جلو به جلو (شاخ به شاخ) باشد

6-هرگاه یکی از طرفین تصادف موتور سیکلت باشد و یا هر دوطرف تصادف موتور سیکلت باشند

7-چنانچه یکی از طرفین تصادف وسیله نقلیه سنگین (اتوبوس و یا کامیون و …) باشد

8-هرگاه تصادف بین سه وسیله نقلیه یا بیشتر از سه وسیله واقع شده باشد

9-در تصاف چند مرحله ای (هرگاه وسیله ای بعد از برخورد با وسیله دیگر به خارج از سطح راه پرتاب و یا جدول و درخت و تیر برق و … برخورد نموده باشد)

10-بعلت عبور یکی از طرفین تصادف از چراغ قرمز تصادف حادث شده باشد. (برای بررسی حق تقدم عبور)

11-هرگاه یکی از طرفین تصادف وسیله نقلیه نظامی باشد

12-هرگاه یکی از طرفین فاقد مدارک لازم رانندگی (گواهینامه یا بیمه نامه معتبر و …) باشد

13-چنانچه بین تاریخ صدور بیمه نامه ها ناپیوستگی باشد و تاریخ صدور بیمه نامه جدید نزدیک به تاریخ تصادف باشد

14-چنانچه وسیله نقلیه مقصر دارای بیمه نامه بدنه باشد و یا بخواهد برای بار دوم از بیمه نامه بدنه استفاده کند

15چنانچه یکی از طرفین به نظر کارشناس اعتراض داشته باشد کروکی غیرسازشی ترسیم می گردد

16-چنانچه حادثه جرحی و یا فوتی باشد.

 

شرابط پرداخت خسارت بدون کروکی :

1-رانندگان هر دو وسیله در زمان وقوع حادثه دارای بیمه نامه شخص ثالث معتبر باشند.

2-هر دو وسیله نقلیه (مقصر و زیاندیده) باید جهت تایید حادثه ،ارزیابی و برآورد خسارت به رویت کارشناس بیمه ایران برسند.

3-بین طرفین حادثه در رابطه با شناخت و معرفی مقصر حادثه و میزان خسارت وارده هیچگونه اختلافی وجود نداشته باشد.

 

 

برچسب ها :