Bad Credit History

در بیمه های بدنه بیمه گزار در مقابل پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه در صورت آسیب دیدن اتومبیل خود بخاطر خطرات تحت پوشش مبلغی را به عنوان خسارت دریافت خواهد کرد.

خطرات تحت پوشش بیمه بدنه:

الف)خطرات اصلی تحت پوشش بیمه نامه : 

1-خسارات ناشی از تصادفات یا برخورد خودرو با هر جسم ثابت یا متحرک

نکته:

*تصادفاتی که راننده مقصر حادثه باشد و خودروی خودش خسارت ببیند.

*تصادفاتی که راننده مقصر متواری شده باشد

*در تصادفاتی که خودروی بیمه گزار لوکس باشد.

*در تصادفاتی که پوشش مالی بیمه ثالث مقصر برای جبران خسارت کافی نباشد.

2-خسارات ناشی از واژگونی یا سقط خودرو

3-خساراتی که در اثر آتشسوزی،صاعقه،انفجار به خودرو موردنظر وارد می شود.

4- در صورتیکه خودرو سرقت شودو یا در اثر سرقت به خودرو و یا لوازم اضافی  آن خسارت وارد شود.

5-خساراتی که در اثر نجات خودرو  و جلوگیری از خسارت ، و یا انتقال خودرو به نزدیک ترین محل مناسب برای تعمیر بر آن وارد آید تا 20 درصد قیمت خودرو قابل تعمین است.

6-خسارت باطری و لاستیکهای چرخ خودرو در اثر هریک از خطرات بیمه شده تا 50% قیمت نو قابل پرداخت است.

ب) خطرات تکمیلی بیمه نامه:این خطرات تحت پوشش بیمه نامه نیستند مگر اینکه بیمه گزار با پرداخت حق بیمه اضافی آنها را انتخاب کند:

1-بلایای طبیعی مانند:سیل –تگرگ-زلزله

2-خسارت های وارده بر اثر پاشیدن رنگ،اسید و سایر مواد شیمیایی بر روی بدنه خودرو

3-خسارت ناشی از سرقت کلی لوازم خودرو:

سرقت در جا لوازم و قطعات وسائل نقلیه در صورتیکه لوازم اتومبیل(بدون سرقت کلی خود اتومبیل)در حال توقف دزدیده شود،از طریق پوشش خطرات اصلی قابل جبران نمی باشد در این صورت بیمه گزار میتواند هنگام صدور بیمه نامه در خواست پوشش سرقت در جا برای لوازم معینی مثل( رادیو – پخش،رینگ و لاستیک،آینه های بغل و …) را بنماید که بعد از بازدید کارشناس با پرداخت حق بیمه بسیار جزئی قطعات مورد نظر را در مقابل سرقت درجا بیمه نماید.

4-خسارت ناشی از کشیدن میخ و یا سایر اشیا مشابه بر روی بدنه خودرو

5-غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه در مدت تعمیرات:

هرگاه در اثر حادثه مورد بیمه جهت تعمیر برای مدتی قابل استفاده نباشد و در تعمیرگاه متوقف باشد روزانه مبالغی به عنوان هزینه ایاب و ذهاب به بیمه گذار پرداخت می شود در صورت خرید این پوشش حداکثر تعهد بیمه گر برای مدت 30 روز عدم استفاده از وسیله نقلیه خواهد بود که به ازای هر روز 20.000 ریال میباشد و سه روز اول آن به عنوان فرانشیز کسر خواهد گردید مشروط به اینکه جمع کل غرامت بابت ایام عدم امکان استفاده از اتومبیل از 20% مبلغ خسارت برآورده شده تجاوز نکند،مدت عدم استفاده از اتومبیل جهت تعمیر در تعمیرگاه توسط کارشناس خسارت شرکت تعیین میشود.

6- شکسته شدن شیشه خودرو در اثر عواملی به غیر از عوامل اصلی( بواسطه تغییر دما و یا متراکم شدن هوا در داخل وسیله نقلیه) تحت پوشش خطرات تکمیلی بوده و قابل جبران می باشد.

7-پوشش خارج از کشور برای بیمه گزارانی که خودرو را در کشور بیمه کرده اند و قصد خروج از کشور دارند.

8-در صورتی که در اثر تورم در طول مدت بیمه قیمت خودرو افزایش پیدا کند این پوشش 50 درصد افزایش خودرو را پوشش می دهد.

به طور کلی اتومبیلهایی که جهت پوشش بیمه بدنه معرفی میگردند در ابتدای امر بایستی قابلیت پوشش بیمه بدنه را دارا باشند و این قابلیت در مرحله اول از دو راه اثبات میگردد.

 

خساراتی که در بیمه بدنه پوشش داده نمی شوند:

1-خسارت وارده به خودرو در اثر جنگ ،آشوب،بلوا.

2-خسارت وارده به خودرو در اثر

3-خسارت وارده به خودرو در اثر تعقیب و گریز مقامات انتظامی

4-در صورتی که راننده خودرو هنگام وقوع حادثه گواهینامه ندارد،یا گواهینامه وی غیر مرتبط  با خودرو است خسارت تحت پوشش قرار نمی گیرد.

نکته:انقضای اعتبار گواهینامه شامل این مورد نمی باشد.

5-خساراتی که طبق گزارش مقامات ذیصلاح به علت مصرف مشروبات الکلی و یا مواد مخدر توسط راننده به وجود آمده است.

6-خسارت ناشی از بکسل کردن وسیله ای دیگر مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص به انجام این کار باشد.

7-خساراتی که به علت حمل بار غیر مجاز به خودرو وارد می شود.

 

تخفیفات بیمه بدنه:

تخفیف عدم خسارت:  به ازای هر سالی که از بیمه بدنه استفاده نشده باشد هنگام تمدید بیمه نامه به بیمه گزار تخفیف عدم خسارت تعلق می گیرد.

سال اول:25%

سال دوم :35%

سال سوم:45%

سال چهارم و بیشتر  :60%

تخفیف صفر: در صورتیکه خودرو صفر باشد و از تاریخ تحویل آن از کارخانه بیشتر از 3ماه نگذشته باشد شامل 30% تخفیف صفر می شود.

تخفیف هیت علمی: درصورتیکه بیمه گزار عضو هیت علمی دانشگاه باشد شامل 10% تخفیف هیئت علمی می شود.

ایثارگر: مخصوص ایثارگران و خانواده درجه یک(فرزندان و همسر) که شامل 10% می باشد.

خودرو با کیفیت: مخصوص خودروهای وارداتی که از سال ساخت آنها بیشتر از 5سال نگذشته باشد و شامل 10% می باشد.

منطقه آزاد: ساکنان مناطق آزاد می‌توانند از بعضی از شرکت‌های بیمه هنگام خرید بیمه بدنه تخفیف بگیرند.

 

ریکاوری:

در تصادفاتی که راننده خودرو مقصر حادثه نباشد و مسئول حادثه شخص دیگری باشد،در صورتیکه تعهد بیمه شخص ثالث طرف مقصر جهت پوشش خسارت زیاندیده کافی نباشد و یا راننده متواری باشد، زیان دیده می تواند خسارت را بدون از بین رفتن تخفیف عدم خسارت بدنه و با کسر فرانشیز 5% از بیمه بدنه خود دریافت کند.

 

بیمه بدنه یک امر ضروری برای خودرو های لوکس:

خودروی متعارف: خودرویی که قیمت آن از نصف دیه کامل کمتر باشد. با توجه به دیه امسال : نصف 280 میلیون : 140 میلیون می شود.

خودروی لوکس: خودرویی که قیمت آن از 140 میلیون بیشتر باشد.

در سال‌های گذشته اگر با خودروی گران‌قیمت تصادف می‌شد بیمه، فقط تا سقف تعهد مالی موظف به پرداخت خسارت بود و مقصر باقی خسارت را باید از جیب پرداخت می‌کرد و در این میان مقصر اگر استطاعت مالی کافی برای پرداخت خسارت را نداشت، قاضی رأی به مصادره اموالش می‌داد و یا به خاطر عدم پرداخت خسارت، راهی زندان می‌شد. این قانون با افزایش استفاده از خودروهای گران‌قیمت مشکلات و معضلات زیادی را به وجود آورد تا اینکه قانون به حمایت از دارندگان خودروهای معمولی، سقف پرداخت خسارت بیمه‌گر برای خودروهای لوکس را نصف دیه مرد در ماه‌های حرام تعیین کرد.

در سال ۹۶، این عدد ۱۴۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود. پس اگر کسی با این خودروی لوکس تصادف کند، باید متناظر با ۱۴۰ میلیون تومان خسارت پرداخت کند. البته فلسفه این قانون این است که قیمت یک خودرو هرچقدر هم گران باشد از جان یک انسان بیشتر ارزش ندارد پس نباید بیش‌تر از نصف دیه کامل یک مرد در ماه‌های حرام باشد. به ‌طور مثال؛ اگر خودرویی ۵۶۰ میلیون تومان قیمت داشته باشد و در تصادف ۵۰ میلیون تومان خسارت ببیند، از نظر قانون به دلیل این‌که سقف خسارت ۱۴۰ میلیون تومان و یک چهارم ۵۶۰ میلیون تومان است؛ بنابراین تعهد مقصر در قبال این خسارت نیز یک چهارم ۵۰ میلیون و یا ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود

 

شرایط صدور بیمه بدنه:

سال ساخت اتومبیل:
حداکثر بیش از 10 سال از تولید و مونتاژ خودرودر زمان معرفی و صدور بیمه نامه نگذشته باشد،البته برای پوشش بیمه بدنه اتومبیلهای سواری با قدمت سال ساخت برای هر سال اضافه بر 10 سال مزبور 5 % اضافه نرخ بعنوان قدمت سال ساخت در نظر گرفته و بر حق بیمه های اصلی اضافه گردیده و صدور بیمه نامه برای اتومبیلهایی که بیش از 20 سال از ساخت آنها گذشته باشد نیاز به مجوز از مدیریت بیمه های اتومبیل دارد.

بازدید اولیه خودرو:

راه اثبات قابلیت پوشش بیمه بدنه برای اتومبیلهای معرفی شده،کارشناسی بازدید اولیه از وسیله نقلیه معرفی شده توسط کارشناس مورد تأیید شرکت است و  در صورت تایید کارشناس بازدید،صدور بیمه بدنه انجام میشود.

 

شرایط انتقال تخفیفات عدم خسارت بیمه بدنه:

بیمه گزار می تواند بیمه بدنه خود را تا یکسال پس از انقضا تمدید و یا به خودروی دیگری که متعلق به خودش و یا همسر و فرزندان وی است منتقل نماید در این صورت خودروی مورد نظر باید بازدید شود و کلیه تخفیفات عدم خسارت نیز قابل انتقال است.

 

بیمه گزار در طول مدت بیمه چه وظایفی دارد:

 

*در صورتیکه در طول مدت بیمه تغییر در خودرو ایجاد شود(مثلا ضبط جدید نصب شود و یا مثلا رینگ و لاستیک اسپرت شود)،بیمه گزار باید بیمه گر را مطلع سازد. در غیر این صورت،در صورتیکه موارد تغییر یافته دچار خسارت شوند تحت پوشش بیمه بدنه نخواهند بود.

 

*بیمه گزار موضف است حق بیمه را در موعد مقرر پرداخت نماید و در صورتیکه بیمه نامه قسطی است بیمه گزار باید اقساط را در سررسید پرداخت نماید و در صورتیکه در پرداخت قسط تاخیری ایجاد شد همکاری های لازم را جهت بازدید مجدد خودرو با بیمه گر به عمل آورد.لازم به ذکر است در صورتیکه بیمه گزار یک یا چند قسط از اقساط بیمه را پرداخت نکرده باشد بیمه گر می تواند بیمه را فسخ کند و در صورتیکه بیمه گر بیمه را فسخ نکرده باشد در صورت حادثه،خسارت به نسبت حق بیمه پرداختی به بیمه گزار پرداخت میشود.

 

*در صورت خسارت:  بیمه گزار موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه به یکی از مراکز پرداخت خسارت بیمه ایران مراجعه و با تکمیل فرم اعلام خسارت ،وقوع حادثه را اعلام نماید. همچنین بیمه گزار موظف است مدارک و سایر اطلاعاتی که راجع به حادثه و تعیین میزان خسارت از او خواسته می شود را در اختیار بیمه گر قرار دهد . در صورتی که بیمه گزار  موارد ذکر شده را رعایت نکند بیمه گر می تواند ادعای خسارت را رد کند مگر آنکه بیمه گزار ثابت کند به دلیل امور غیرقابل اجتناب از عهده انجام آنها بر نیامده است.

*خودداری از تعمیر وسیله نقلیه: در صورت بروز حادثه بیمه گزار باید از تعمیر وسیله نقلیه قبل از بازدید خودرو توسط کارشناس بیمه و همچنین تعمیر آن بدون موافقت بیمه گر خودداری نماید.

 

*انتقال حقوق بیمه گذار به بیمه گر: بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گزار خواهد بود و بیمه گزار موظف است از هر عملی که اقدام بیمه گر را علیه مسئول خسارت مشکل

و یا نامقدور می سازد خودداری نماید. درغیراینصورت بیمه گر می تواند خسارت را پرداخت نکند یا درصورت پرداخت خسارت ، حق استرداد آن را از بیمه گذار خواهد داشت.

 

*بیمه گزار موظف است خودرو را مطابق قیمت روز بیمه نماید در غیر این صورت در صورتیکه مبلغ بیمه شده کمتر از ارزش موضوع بیمه در روز وقوع حادثه باشد بیمه گر خسارت وارده را فقط به تناسب مبلغ بیمه شده با قیمت واقعی آن در روز حادثه جبران می نماید.

 

 خسارت :

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت بیمه بدنه:

اصل و کپی بیمه نامه شخص ثالث و بدنه*

اصل و کپی گواهینامه راننده حین حادثه و کارت ملی راننده*

اصل و کپی سند مالکیت و کارت خودرو*

کروکی  و یا گزارش پلیس *

گزارش آتشنشانی( مخصوص خسارت های ناشی از آتشسوزی)*

گزارش اعلام سرقت(خسارت ناشی از سزقت) و گواهی عدم کشف اتومبیل از اداره آگاهی *

 

پرداخت خسارت درصورت خسارت کلی اتومبیل:

خسارت کلی: در صورتی اتومبیل از بین رفته تلقی می شود که حداقل 60روز پس از سرقت پیدا نشده باشد یا به علت خسارات تحت پوشش بیمه نامه به نحوی آسیب ببیند که مجموع هزینه های تعمیر قسمت های آسیب دیده و هزینه ای نجات خودرو از خطر از 75 درصد قیمت خودرو بیشتر شده باشد.

نکته:

*با پرداخت خسارت کلی،قرارداد بیمه خاتمه می یابد.

*قبل از پرداخت خسارت مربوط به سرقت اتومبیل سند مالکیت اتومبیل به بیمه گر منتقل می گردد.

*اگر تا یک سال پس از پرداخت خسارت ،خودرو پیدا شود ،شرکت بیمه مطابق قواعد بازیافت،خودرو را می فروشد و درصد فرانشیز کسر شده از قیمت فروش خودرو را به بیمه گزار باز می گرداند،چنامچه خودرو پس از یکسال یافت شود بیمه گر چنین تکلیفی ندارد.

 

خسارت جزئی: ملاک تعیین خسارتهای جزئی،هزینه تعمیر شامل دستمزد و قیمت روز لوازم تعویضی پس از کسر فرانشیز و استهلاک و اضافه نمودن هزینه نجات و حمل می باشد، تا حدی که از قیمت خودرو بیشتر نباشد.

نکته:

*میزان استهلاک برای قطعات تعویضی به جز چراغها و شیشه ها از شروع سال پنجم تولید اتومبیل به بعد برای هر سال 5% و حداکثر 25% می باشد.

مهلت بیمه گر برای پرداخت خسارت:

*برای پرداخت خسارت سرقت مهلت بیمه گر 60 روز پس از سرقت و در صورت پیدا نشدن اتومبیل است.

*برای خسارات دیگر تحت پوشش بیمه نامه بیمه گر حداکثر 15 روز پس از تکمیل مدارک و توافق طرفین در خصوص میزان جبران خسارت ،خسارت را پرداخت می نماید.

 

نحوه پرداخت خسارت به چه صورت است:

بیمه گر می تواند خسارت را

1-نقدی پرداخت نماید

2- خودرو را در مدتی عرفا کمتر از آن میسر نیست تعمیر نماید

3- خودروی مشابهی را در عوض آن به بیمه گزار بدهد.

 

لازم به ذکر است :

بیمه گزار باید خودرو خود را به قیمت واقعی بیمه  نماید،در صورتیکه قیمت خودرو در بیمه  نامه کمتراز قیمت واقعی خودرو در روز حادثه باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغ بیمه شده با قیمت واقعی آن در روز حادثه مسئول جبران خسارت است.

در صورت سرقت در جای قطعات خودرو بیمه حداکثر تا ارزش بیمه شده قطعات و لوازم و یا قیمت روز خسارت پرداخت می نماید،در مورد لاستیک چرخ،باتری و قالپاق حداکثر خسارت قابل پرداخت 50 درصد ارزش نوی آنها در روز حادثه می باشد.

*لازم به ذکر است برای هر قطعه و لوازم فقط یکبار خسارت پرداخت می شود مثلا اگر یکبار بابت سرقت ضبط خسارت پرداخت شده برای بار دوم در طول مدت بیمه ضبط  سرقت شود فقط در صورتی خسارت پرداخت می شود که بیمه گر با دریافت حق بیمه مجدد پوشش جایگزین شده را قبول کرده باشد.

پرداخت خسارت غرامت عدم استفاده از خودرو (به علت آسیب دیدگی و توقف در تعمیرگاه) حداکثر برای 30 روز پرداخت می شود و 3روز اول به عنوان فرانشیز کسر می شود. پرداخت این خسارت حداکثر تا 20% قیمت خودرو می باشد.

نکته:طول مدت تعمیرات توسط کارشناس بیمه تعیین می شود.

خسارت قابل پرداخت در صورت شکست شیشه مطابق ارزش روز شیشه و هزینه نصب آن پس از کسر 10% فرانشیز می باشد.

خسارت مربوط به افزایش ارزش وسیله نقلیه به علت نوسانات بازارتنها در صورتیکه خودرو در هنگام صدور بیمه به قیمت واقعی بیمه شده باشد اما در طول مدت بیمه به علت نوسانات بازار قیمت خودرو افزایش یافته،این خسارت تا میزان 50%قیمت خودروی بیمه شده افزایش داده می شود.

 

فرانشیز :

فرانشیز : به مبلغی از خسارت گفته می‌شود که برعهده‌ی بیمه‌گزار بوده و بیمه‌گر نسبت به آن تعهدی ندارد.

انواع فرانشیز:

1-فرانشیز خسارت  کلی 10در صد کل خسارت می باشد.

نکته : در صورتی که خسارت پرداختی به خودرو بیشتر از 70% باشد خسارت کلی می باشد.

2-فرانشیز خسارت سرقت اعم از جزئی و کلی 20 درصد خسارت می باشد.

3-فرانشیز خسارتهای جزئی : برای خسارت اول 10% و خسارتهای دوم به بعد 20%

 

درصورتی که بیمه گزار یکی از شرایط زیر را داشته باشد 10% به فراشنیزهای فوق اضافه میشود:

*سابقه گواهینامه راننده کمتر از 3سال باشد.

*سن راننده در زمان حادثه کمتر از 25 سال باشد

 

 

برچسب ها :